Domov

Konkretni ukrepi s hitrimi učinki

Paket pomoči je namenjen socialno najšibkejšim v naši skupnosti, ki jih je ekonomska kriza najhuje prizadela. Z njim želimo našim ljudem ponuditi priložnost, da se lahko čim prej spet postavijo na noge.

POMOČ
OB DOLGOVIH
 
 

Pomoč ob dolgovih

Če vas pestijo stari dolgovi, ki vam onemogočajo, da bi lahko poravnavali tekoče obveznosti ter tako povzročajo nadaljnje kopičenje dolgov, lahko zaprosite za odpis terjatev. Projekt najšibkejšim omogoča enkraten odpis dolgov za boljše izhodišče v jutrišnji dan.

POMOČ
OB GROŽNJI
PRISILNE
IZSELITVE

Pomoč ob grožnji prisilne izselitve

Če ste se znašli v socialni stiski in ne zmorete poravnavati mesečnih stroškov neprofitne najemnine ter stroškov, povezanih z uporabo neprofitnega najemnega stanovanja, ukrepajte, preden bo prepozno. S pravilnim in pravočasnim ukrepanjem lahko preprečite deložacijo in si zagotovite nadaljnjo uporabo stanovanja.

POMOČ
PREJEMNIKOM
SOCIALNIH
TRANSFERJEV

Pomoč prejemnikom socialnih transferjev

Da bi zavarovali socialne transferje in omogočili prejemnikom, da jih uporabljajo za preživetje, so bile uvedene zakonske spremembe in predplačniška kartica. Kartica se uporablja enako, kot bančna kartica, a zanjo ni potreben bančni račun.

 • »V Rdečem križu Slovenije dnevno udejanjamo naše poslanstvo z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Več kot 14 000 prostovoljcev Rdečega križa Slovenije v svojih lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši. Zagotavljamo spoštovanje človeka in nagovarjamo ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski, zato z veseljem sodelujemo pri enem od sistemskih korakov odpravljanja posledic nekaj let naraščajoče revščine. Humanitarne organizacije in država v projektu pomoči deložiranim družinam, ki ga je spodbudilo Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, z roko v roki nekaj družinam iz najbolj ranljivih skupin prebivalstva pomagamo bolje živeti pod varno streho nad glavo.«

  - Nataša Pirc Musar, predsednica Rdečega križa

 • »V zadnjih mesecih smo na Karitas priča žalostnim zgodbam mnogih družin, ki so jih razmere pripeljale do tega, da so izgubile svoj dom. Velikokrat smo nemočni, kako jim učinkovito pomagati, da bi družina ostala skupaj. Zato pozdravljamo pobudo ministrstev, da s skupnimi močmi države, humanitarnih organizacij in donatorjev takim družinam zagotovimo začasen dom in vsaj malo varnosti, v kateri si bodo ponovno uredili svoje  življenje.«

  - Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas

 • »Zveza prijateljev mladine Slovenije je vseskozi prisotna pri reševanju socialnih in še posebej stanovanjskih stisk družin. Veseli smo, da pri tem delu nismo sami. Skupaj z RKS, Slovensko karitas ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bomo s tem projektom lahko družinam konkretno pomagali, ko so soočene z izgubo doma. Z dodelitvijo stanovanja delo ne bo zaključeno. Družinam bomo ob pridobitvi stanovanja nudili celostno podporo in jim tako pomagali, da bodo lažje zaživeli na novo.«

  - Zveza prijateljev mladine Slovenije

 • »Težko je razumeti lačnega, če imaš poln hladilnik, brezposelnega, če prejemaš plačo, nekoga pred deložacijo, če zmoreš plačevati položnice, in bolnega, če si zdrav. Vsekakor pa je država tista, ki mora ustvariti pogoje, da ljudje ne izgubljajo dostojanstva in živijo človeka vredno življenje.Zato podpiram vsa prizadevanja pristojnega ministrstva, namenjena pomoči socialno najšibkejšim, kajti prav skrb za najranljivejše kaže, da ostajamo socialna država v smislu 2. člena Ustave RS.«

  - Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

Oddaja vlog zaključena

Z 31. oktobrom 2015 se je zaključil rok za oddajo vlog za odpis dolgov, istočasno pa se je za podjetja zaključila tudi možnost podpisa sporazuma o sodelovanju. Do roka je k sporazumu pristopilo 215 občin in podjetij.

Novice
 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak na ogledu stanovanja za deložirane družine

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes prevzela stanovanje Stanovanjskega sklada RS v Celju, namenjeno deložiranim družinam oziroma posameznikom.

Novice