Domov

Odpis dolgov

Če vas pestijo stari dolgovi, kot so računi za elektriko, plin, vodo, ogrevanje, komunalo, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, davčna bremena, če imate dolgove zaradi vrtca, šolske prehrane, ali če morate vračati preveč nakazane socialne prejemke; denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, in vam ti dolgovi onemogočajo, da bi lahko poravnavali tekoče obveznosti, lahko zaprosite za odpis terjatev. Mnoga podjetja in občine so pristopile k projektu, ki najšibkejšim omogoča enkraten odpis dolgov za boljše izhodišče v jutrišnji dan.

Odpis dolgov je enkraten dogodek. Posameznikom, ki izpolnjujejo kriterije, bodo zneske lahko odpisali v vseh podjetjih, ki podpirajo projekt.

Gre za skupni dogovor s podporniki, ki kaže, da je dogovor v naši družbi mogoče doseči in da se dogovora tudi držimo. Hkrati s tem ukrepom nikakor ne želimo spodbujati kulture neplačevanja, zato smo kriterije, kdo je upravičen do odpisa, jasno določili.

Preverite, če so podjetja, pri katerih imate dolg, med podpisniki sporazuma.

 

Preverite, ali ste upravičeni do pomoči →

Za vpogled v bazo upravičencev se morate najprej registrirati, potem pa lahko preverite ali ste upravičeni do odpisa dolga.

Preverba upravičencev za podjetja →

Podjetja, občine, vrtci in osnovne šole, ki sodelujejo v projektu odpisa dolga, so za uporabo aplikacije, kjer so zbrani upravičenci do odpisa dolga, prejeli vsa potrebna gesla in navodila za uporabo aplikacije.

Odpis dolgov pri podpornikih projekta je potekal od 3. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015, zato obrazci za odpis dolgov niso več dostopni oziroma veljavni.

Kaj je dolg, ki ga je mogoče odpisati?

Dolgovi, ki so lahko odpisani, zajemajo glavnico, obresti in stroške. Podjetja, ki so podporniki projekta, bodo dolgove odpisovala pod naslednjimi pogoji:

 • Dolg izvira iz rednih gospodinjskih stroškov (kot so obratovalni stroški, stroški ogrevanja, komunalnih storitev in vodovoda, stroškov dobave električne energije), dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stroškov bančnih storitev, neplačanih davčnih obveznosti ali neplačila vrtca in šolske prehrane.
 • Dolg je veljavna in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do upnika in je nastal do 30. 12. 2013.
 • Obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina.

V projektu bodo sodelovala podjetja energetike, elektropodjetja, upravniki, zavarovalnice, banke ter slovenske občine, ki bodo sodelovale le kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol, same pa ne odpisujejo ničesar:

 • Finančna uprava RS bo dolžnikom odpisovala neplačane davčne obveznosti: dohodnino, davek od prometa motornih vozil (novih in rabljenih), davek od oddaje premoženja v najem, trošarine in okoljske dajatve, DDV (če ne izhaja iz dejavnosti) ... do zneska 50 €.
 • Občine sodelujejo v projektu kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol. Predloge za odpis dolga iz naslova neplačila vrtca in predloge za odpis dolga zaradi neplačane prehrane v osnovnih šolah sprejemajo vrtci oziroma osnovne šole.
 • Podjetja bodo odpisovala dolgove za svoje storitve.
 • Banke bodo odpisovale dolgove z naslova stroškov transakcijskih računov in kartičnega poslovanja. Natančno bodo banke opredelile odpis v internih pravilnikih.

Vsako podjetje, ki je podpisalo sporazum, dolg odpisuje ločeno in ima pravico samo določiti višino odpisa dolga. Najvišji znesek, ki ga za odpis nedavčnih dolgov lahko porabi država, je milijon evrov. Zaradi te omejitve bo eden od kriterijev za odpis dolga tudi vrstni red vloženih prošenj.

Dolgovi se ne morejo odpisati osebam, ki so v osebnem stečaju.

 

Navodila za izpolnjevanje

V pomoč dolžnikom pri izpolnjevanju obrazcev smo pripravili tri izpolnjene vzorce (za podjetje / osnovno šolo).

Vloga oziroma predlog za odpis dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu. Obrazec natisnite in izpolnite. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi na vašem centru za socialno delo. Izpolnjen predlog lahko upniku prinesete osebno ali pošljete po pošti.

Pozor! Pri obrazcu, ki ga izpolnjujete za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, morate podpisati vse tri strani obrazca.

Kakšne pogoje morate izpolnjevati za odpis?

Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

 • prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • prejemniki varstvenega dodatka ali
 • prejemniki veteranskega dodatka ali 
 • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
 • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpis dolga, posamezni upnik in dolžnik oziroma dolžnica skleneta dogovor o odpisu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpisal.

Kako lahko zaprosite za odpis dolgov?

Izpolnite ustrezen obrazec za odpis dolga in ga predložite upniku. Obrazci bodo na spletnem mestu in na centrih za socialno delo, Rdečem križu Slovenije – Zvezi združenj, Slovenski karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije na voljo od 3. avgusta 2015.

Posamezni upnik sam določi skupno vsoto dolgov, ki jih bo odpisal.

Odpis dolgov pri podpornikih projekta bo potekal od 3. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015. Dogovori za odpis morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016.

Podporniki projekta

Na spodnjem seznamu lahko preverite, katera podjetja in občine so se odzvala na povabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsakemu podporniku, pri katerem imate dolg, morate poslati ločeno prošnjo.

Obrazci bodo na spletnem mestu in na centrih za socialno delo, Rdečem križu Slovenije – Zvezi združenj, Slovenski karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije dostopni od 3. avgusta 2015.

Občine

Ajdovščina
Apače
Beltinci
Bloke
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brezovica
Brežice
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Črna na Koroškem
Črnomelj
Divača
Dobrna
Dobrovnik
Domžale
Dravograd
Duplek
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grosuplje
Hajdina
Hodoš
Hoče-Slivnica
Hrastnik
Hrpelje Kozina
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Jesenice
Jezersko
Kanal ob Soči
Kamnik
Kidričevo
Kobarid
Kočevje
Komen
Koper
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper
Kranj
Kranjska Gora
Križevci
Kungota
Laško
Lenart v Slovenskih Goricah
Lendava
Ljubljana
Logatec
Lovrenc na Pohorju
Maribor
Medvode
Mežica
Metlika
Miklavž na Dravskem polju
Mislinja
Miren-Kostanjevica
Moravče
Moravske Toplice
Murska Sobota
Nazarje
Nova Gorica
Novo mesto
Oplotnica
Ormož
Pesnica
Piran
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran
Pivka
Podvelka
Polzela
Postojna
Prebold
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače - Fram
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica na Pohorju
Renče-Vogrsko
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec
Ruše
Sežana
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Slovenj Gradec
Sv. Jurij ob Ščavnici
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Šalovci
Šempeter-Vrtojba
Šenčur
Šentilj
Šentjur
Škofja Loka
Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Tabor
Tišina
Tolmin
Trbovlje
Tržič
Velenje
Vipava
Vodice
Vojnik
Vransko
Zagorje ob Savi
Zreče
Žalec
Železniki
Žiri
Žirovnica

Elektrika

Elektro Celje d.d.
Elektro Celje Energija d.o.o.
Elektro Energija d.o.o.
Elektro Gorenjska d.d.
Elektro Gorenjska prodaja d.o.o.
Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Maribor d.d.
Elektro Primorska d.d.

Energetika

E 3, d.o.o
JP Energetika Ljubljana d.o.o.
Energija Plus, d.o.o.
Petrol d.d.

Javna podjetja

Center za korekcijo sluha in govora Portorož - CCUP Portorose
CIRIUS Kamnik
Eko-park d.o.o. Lendava
Hydrovod d.o.o. Kočevje
Javne službe Ptuj d.o.o.
Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o.
Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o.
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem
Javno komunalno podjetje Komunala Beltinci d.o.o.
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (Domžale)
Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice
Javno podjetje Brezovica
Javno podjetje Črnomelj
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Javno podjetje Prlekija
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
JP komunala Vodice, d.o.o.
JP Vodovod–Kanalizacija Ljubljana
Komunala, javno podjetje d.o.o., Murska Sobota
Komunala Mežica, JKP d.o.o.
Komunala Ribnica d.o.o.
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.
OKP Rogaška Slatina
Plinarna Maribor
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Slovenske Konjice 
Stanovanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje z objekti Ravne na Koroškem
Šolske storitvene dejavnosti "Petka" Žalec
Vzdrževanje in gradnje Kidričevo

Komunalna podjetja

Čisto mesto Ptuj d.o.o.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Jeko-in, d.o.o. (Javno komunalno podjetje Jesenice)
Kocerod, družba za ravnavnje z odpadki, d.o.o.
Komunala Brežice d.o.o.
Komunala Ježica, javno komunalno podjetje d.o.o.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.
Komunala Kranj
Komunala Kranjska Gora
Komunala Laško d.o.o.
Komunala Radeče d.o.o.
Komunala Radovljica
Komunala Slovenj Gradec
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Komunala Trbovlje
Komunala Trebnje d.o.o.
Komunala Tržič d.o.o.
Komunala Zagorje d.o.o.
Komunalno podjetje Logatec
Komunalno podjetje Velenje
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
KSP Hrastnik, komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.
NIgrad, komunalno podjetje, d.d.
Saubermacher - Komunala Murska Sobota
Saubermacher Slovenija d.o.o.
Snaga Ljubljana
Snaga Maribor, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Druga podjetja

ABD dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o.
Istrabenz plini d.o.o
Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o.
Zarja d.o.o.

Banke

Gorenjska banka d.d.
NLB d.d.
Nova KBM d.d.
Poštna banka Slovenije, bančna skupina NKBM
Raiffeisen banka d.d.

Zavarovalnice

Adriatic Slovenica d. d.
Prospera d.o.o.
Vzajemna d.d.
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

Upravniki

Domplan d.d.
SPL d.d.
Staninvest d.o.o.
Terca d.o.o., Šentrupert