Varnost v kozmetiki

NAMEN POSVETOVANJA …

Smo v tržnem gospodarstvu. Ta teoretično dovoljuje vsakemu, da dela tisto, kar želi – tako gospodarstvo kot tudi potrošnik. Potrošnik pa je pri tem v podrejenem položaju in ga zato na področju zdravja in ekonomskih interesov ter pravice do zdravega okolja ščiti zakonodaja. Zakonodaja iz istih razlogov in razlogov zaščite konkurenčnosti hkrati ščiti tudi proizvajalce, distributerje, trgovce in tiste, ki tržijo storitve.

Tako kozmetična industrija kakor tudi kozmetična obrt temu ne uideta.

Na posvetu vam bomo predstavili, kako deluje evropska zakonodaja, kako se le-ta vključuje v slovenski pravni red na kozmetičnem področju, kako jo izvajati ter nekatere novosti, ki se pripravljajo v EU na področju kozmetike (novi zakonodajni okviri).

Seznanili se boste s pravicami potrošnika na eni strani in odgovornostjo nosilca dejavnosti na drugi strani.

Hkrati vam bomo predstavili pomembne korake, potrebne za izvajanje zakonodaje in pomembna tveganja, ki lahko nastanejo pri vaši dejavnosti, ter preprečevanje tveganj, ki nastanejo oziroma lahko nastanejo pri vaši dejavnosti. Predstavili vam bomo sistem preventive, ki ga uporablja živilska industrija.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO …

… vsem, ki na kakršen koli način na področju kozmetike prispevajo s svojim delom k kozmetičnemu izdelku ali kozmetični storitvi.

Z VAMI BODO …

* Marjana Peterman, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, dolgoletna direktorica kakovosti v živilski proizvodnji, z bogatimi delovnimi izkušnjami v Ameriki in Kanadi ter svetovalka za prehrano pri Zvezi potrošnikov Slovenije.

* Dr. Tanja Pajk Žontar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, doktorica znanosti z nazivom asistentke na Biotehniški fakulteti ter strokovna delavka za področje prehrane na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Obe predavateljici sta na Zvezi potrošnikov Slovenije tudi strokovni sodelavki za področje kemije in aktivnih substanc ter svetovalki za sisteme zagotavljanja varnosti izdelkov in storitev.

* Teja Ilc, univ.dipl.inž. agronomije, zaposlena na Ministrstvu za zdravje, Urad RS za kemikalije, na področju priprave EU zakonodaje kozmetičnih proizvodov in storitev.

KOTIZACIJA …

Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 170,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo izobraževanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na posvetovanju ter postrežbo med odmori.

Dodaj odgovor

Paket Pomoci 2024